Stan burgerhulpverlening

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand. Dit is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Stan (voorheen HartveiligWonen) zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Deze burgerhulpverleners kunnen binnen 6 minuten ter plekke zijn om te helpen bij een reanimatie in hun dorp, wijk of straat.

Stan is georganiseerde burenhulp, ter voorbereiding op de ambulancezorg. In heel Nederland hebben zich al duizenden vrijwilligers voor Stan burgerhulpverlening aangemeld, en ook Witte Kruis helpt actief mee om van heel Nederland een 6-minutenzone te maken.

Stan staat voor ‘Standby to help’, wat de gedachte onderstreept dat hulpverleners – van jong tot oud – onmiddellijk reageren op een verzoek om mensen in hun nabije omgeving te helpen in geval van nood. Stan heeft inmiddels jarenlange ervaring met het alarmeren van Stan hulpverleners. Door middel van slimme technologie kunnen in korte tijd de juiste mensen gemobiliseerd worden voor the CPR network. Mensen helpen is het DNA van Stan.

  • Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de Meldkamer Ambulancezorg schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan.
  • Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers; op postcode worden de dichtstbijzijnde vrijwilligers geselecteerd.
  • Zij ontvangen een SMS-bericht of een bericht via de Stan-app op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Direct wordt van hen gevraagd te reageren met ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of zij hulp kunnen verlenen.
  • Wanneer voldoende mensen zich melden, informeert het systeem de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen zijn, ook weer via SMS of de HartslagNu app.
  • De vrijwilligers die daadwerkelijk naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een elektrische schok waardoor de bloedcirculatie en daarmee het hartritme weer hersteld kan worden.

Stan wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de participerende gemeenten en vrijwilligers binnen een veiligheidsregio. Overleg en afstemming tussen disciplines (waaronder Witte Kruis) is van wezenlijk belang.

 

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen. Sinds 1 januari 2018 kan de eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de RAV in de eigen regio in plaats van via de zorgverzekering van de patiënt.

Meer weten over Stan burgerhulpverlening?

Ga naar https://stanglobal.com of bekijk onderstaand animatiefilmpje:

Deel deze pagina: