Innovaties

Witte Kruis is tot het uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen op de momenten waarop het telt. Wij zijn ‘driven by care’.
Vanuit deze gedrevenheid focussen wij ons continue op innovatie. Niet alleen voor onszelf, maar om de hele ambulancesector naar een hoger plan te tillen.

,, Met onze innovaties willen we als acute zorgorganisatie een bijdrage leveren aan de continue verbetering van de gehele zorgketen in Nederland."

Dashboard Deskundig en Bekwaam

We gebruiken sinds kort het Dashboard Deskundig en Bekwaam binnen Witte Kruis. Een online tool die onze collega’s inzicht geeft in hun deskundigheid en bekwaamheid, gebaseerd op het (concept) landelijk fundament bekwaamheid ambulancezorg. In het dashboard zien onze collega’s in één overzicht alle elementen waaruit hun deskundig- en bekwaamheid bestaat. Ook wordt direct getoond of er actie ondernomen moet worden om bekwaam te blijven.

2023

eCPR

Extracorporele cardiopulmonale reanimatie (eCPR) is een aanvulling op de klassieke reanimatie, waarbij de bloedsomloop en zuurstoftoevoer naar de hersenen en andere organen wordt gegarandeerd door een machine. Hierdoor is er meer tijd om de oorzaak van de hartstilstand op te zoeken en te behandelen. eCPR vergroot de kans op overleving.

Het Mobiel Medisch Team (MMT) komt per helikopter ter plaatse als het gaat om een reanimatie van iemand onder de 50 jaar.

2022

Nexsys-ADC

Met de komst van de Nexsys-ADC is een kwaliteitsslag gemaakt m.b.t. opiaten opslag- enregistratie. Hiermee voldoet Witte Kruis nu aan alle voorwaarden die gesteld worden door onze organisatie, de apotheker en de inspectie (IGJ) betreffende medicatieveiligheid.

Dit systeem maakt het voor de eindverantwoordelijke, Medisch Manager, mogelijk inzicht te hebben in de herleidbaarheid van het gebruik van opiaten in de ambulancehulpverlening. Het systeem zorgt ervoor dat het digitaal inzichtelijk is welke ambulancezorgprofessional aan welke patiënt opiaten heeft verstrekt. Hiermee wordt de registratielast verminderd, de levering en opslag van opiaten veiliger én de herleidbaarheid geborgd.

Opiatenkast

2022

Koploperproject 'met spoed beschikbaar'

Samen met het Adrz start Witte Kruis met een project om de informatieoverdracht van de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) digitaal te realiseren. Dit zorgt ervoor dat de SEH beter voorbereid is op de komst van de patiënt om zo sneller de juiste zorg te kunnen verlenen.

De samenwerking is een zogeheten koploperproject van het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’, dat versnelling aanbrengt in de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen. Koploperprojecten zijn regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders die, samen met hun ICT-leveranciers, de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger plan willen tillen.

2021

FamouS Triage onderzoek

Baanbrekend onderzoek door ambulancediensten en ziekenhuizen in de regio heeft aangetoond dat een onnodige ziekenhuisopname voorkomen kan worden bij mensen met acute klachten van pijn op de borst. Het FamouS Triage onderzoek is een samenwerking tussen Ambulance IJsselland, Isala, Witte Kruis Ambulancezorg en het Deventer Ziekenhuis.

HEART-score
Om te beoordelen of iemand verantwoord thuis kan blijven, gebruikt de ambulanceverpleegkundige de HEART-score. Deze bestaat uit verschillende elementen die gezamenlijk het risico op een probleem aan het hart helpt voorspellen.

  • H staat voor history, oftewel het verhaal van de klachten;
  • E is van ECG, het hartfilmpje;
  • A is de leeftijd (Age),
  • R zijn risicofactoren zoals overgewicht, suikerziekte of roken
  • T is van troponine, een eiwit dat in het bloed meetbaar wordt bij zuurstofschade aan het hart;

Een lage score geeft een laag risico op het ontstaan van een probleem met het hart.

2021

ARTICA studie

ARTICA staat voor: Acute Rule out of non ST-segment elevation acute coronary syndrome in the (pre)hospital setting by HEART score assessment and a single poInt of CAre troponin.

Dit houdt in dat we bij patiënten met pijn op de borst klachten, waar de werkdiagnose ‘verdenking hartinfarct’ is en de klachten al langer dan twee uur begonnen zijn, een HEAR(T) score bepalen.

Is deze score laag, dan kan de patiënt gerandomiseerd worden: óf vervoer naar SEH/EHH (standaard zorg), óf thuis troponine bepalen en niet vervoeren bij een lage waarde.

2021

Echografie op de ambulance

In Noord- en Oost-Gelderland rijdt een select aantal ambulances rond met een echo-device aan boord. Op deze manier kunnen patiënten in de prehospitale setting een gerichtere werkdiagnose krijgen. Dit zorgt ervoor dat de patiënt met een specifieke verdenking sneller naar het juiste ziekenhuis gebracht kan worden. De samenwerkende ziekenhuizen zijn geïnformeerd over deze pilot en hopen, samen met Witte Kruis, verder te kunnen bijdragen aan betere zorg voor de patiënt.

Voor de pilot zijn negen ambulanceverpleegkundigen opgeleid door Arthur Rosendaal van DEUS echo opleidingen. Tijdens de pilot wordt data verzameld en wordt de pilot technisch begeleid door Simone Teuwen van GE Healthcare. 

2021

Baanbrekend wetenschappelijk onderzoek: 'Badmuts'

In 2020 is Amsterdam UMC in samenwerking met diverse ambulancediensten (waaronder Witte Kruis) de pilot Electra-stroke gestart. De pilot stond onder zorgprofessionals ook wel bekend als het project “badmuts”. Het ambulanceteam maakt bij patiënten met een verdenking van een herseninfarct al in de ambulance direct een hersenfilmpje (EEG). Dit wordt uitgevoerd met behulp van een hoofdkap uitgerust met electroden, die veel weg heeft van een badmuts.

Project badmuts
Foto: Ambulance Amsterdam

Meer informatie2020

Kop-opleiding (laag- en midden complexe ambulancezorg)

Witte Kruis is in september 2020 gestart met het aanbieden van de laag- en midden complexe ambulancezorg opleiding.

De opleiding wordt gegeven aan verpleegkundigen die gaan werken op deze nieuwe vorm van vervoersdifferentiatie. Ook enkele verpleegkundigen van partners binnen de deelnemende regio's van Witte kruis doen mee.  Deze huidige groep medewerkers waren al werkzaam op de zorgambulance of maken de stap van ALS- verpleegkundige naar de laag- en middencomplexe ambulance.

De scholing is door interne docenten van Witte kruis vorm gegeven aan de hand van de scholingseisen zoals gesteld in het nieuwe kwaliteitskader. De cursisten krijgen ook een stage aangeboden op de MC ambulance in Haaglanden. Deze regio is al gestart met de uitrol van deze nieuwe vorm van vervoersdifferentiatie.

Opleiding voor vervoersdifferentiatie

2020

SPARR

SPARR staat voor Spoedarts Rapid Responder. Binnen de RAV Haaglanden is deze pilot gestart om zo zorgdifferentiatie optimaal te kunnen doorvoeren. Te vaak is er, na onderzoek ter plaatse, geen aanleiding voor vervoer van de patiënt. Overdracht aan een huisarts was in veel situaties mogelijk geweest. Ook wordt verondersteld dat een percentage van de wèl vervoerde patiënten mogelijk behandeld had kunnen worden in de eerste lijn, op het moment dat deze laagdrempelig beschikbaar zou zijn. Dat is aanleiding geweest voor het starten van de pilot SPARR. 

Samen met een ambulancechauffeur gaat de spoedarts op oproepen af die de MKA heeft geïndiceerd als 'eerste hulp, geen vervoer'.

SPARR

2020

Innoveren door Covid-19

Tijdens de coronacrisis probeert Witte Kruis zoveel mogelijk te doen om te helpen en te ondersteunen in de bestrijding van Covid-19.

Op verzoek van ziekenhuizen en het coördinatiecentrum patiëntenspreiding is Witte Kruis Evenementenzorg in maart gestart met het vervoer van Covid-patiënten in een door Witte Kruis speciaal ingerichte medische touringcar. Hierdoor konden vier Covid-patiënten tegelijkertijd liggend vervoerd worden.
Touringcar omgebouwd voor vervoer Covid-19 patiënten

Bekijk video2020

Pilot verpleegkundig specialist

Witte Kruis is in de regio Zeeland gestart met een pilot voor de inzet van verpleegkundig specialisten om nog betere zorg te kunnen bieden op het juiste moment en de juiste plaats. Een verpleegkundig specialist heeft aanvullende medische kennis en vaardigheden, waardoor patiënten vaker thuis behandeld kunnen worden. Dat heeft als effect dat er minder vervoer naar de spoedeisende hulp en andere zorginstellingen nodig is. Deze nieuwe vorm van acute zorgverlening moet de druk op het zorgsysteem verminderen.

Verpleegkundig specialist

2020

HartslagSamen

HartslagSamen is het online ontmoetingsplatform na een reanimatie. Kom in contact met andere betrokkenen van een reanimatie en krijg antwoord op de vragen waar je na een reanimatie mee kunt rondlopen. 

HartslagSamen is gestart in de ambulanceregio’s Noord en Oost Gelderland en Zuid Holland Zuid.


HartslagSamen

2020

Pilot nachtzorg Gelderse Vallei

Vanaf 1 juni 2020 verzorgt Witte Kruis de nachtritten voor een regionaal samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de Gelderse Vallei. Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei werkt samen in een proeftuin om de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er is namens de organisaties één regionaal nachtzorgteam opgericht voor thuiswonende cliënten die acute nachtzorg nodig hebben. Initiatiefnemers zijn Icare, Opella, Santé Partners en Vilente in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief. Witte Kruis is aangetrokken om de nachritten te verzorgen met chauffeur(s) en bijbehorende auto.

Chauffeur Nanda van Mosel bij een van de auto's van Witte Kruis

2020

Volvo Lifesaver

De Volvorijders die zijn geselecteerd voor de pilot krijgen een AED in de auto. Het navigatiesysteem van de auto wordt aangesloten op het reanimatie oproepsysteem van HartslagNu. Zodra de automobilist een reanimatiemelding ontvangt en deze accepteert, navigeert de Volvo onmiddellijk naar de noodlocatie. Daar kan de burgerhulpverlener direct starten met reanimeren en de AED aansluiten.

Volvo Lifesaver

2019

Interactief opleidingscentrum Zutphen

Een discotheek omgeving is zo gesimuleerd in ons gerenoveerde Regionaal Opleidingscentrum in Zutphen. Door de interactieve muren en bewegende vloer bieden we onze studenten een levensechte onderwijslocatie.

Alle muren veranderen in knipperende discolampen, muziek hard aan, gillende mensen om je heen en rookmachines die af en toe nog aan springen. En probeer op die manier de bewusteloze man (oké, een levensechte pop) maar op een goede manier de zorg te geven die hij nodig heeft!

Opleidingscentrum Witte Kruis Zutphen

2019

Pilot Medium Care

De Medium Care Ambulance is een pilot-initiatief van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. De pilot is een vorm van zorgdifferentiatie tussen het spoedeisende vervoer (high care) en de zorgambulance (low care). Met de pilot hopen deelnemende RAV’s te voorzien in de vervoersbehoefte van patiënten die complexe niet-spoedzorg behoeven. Dit leidt tot een vermindering van de druk op de capaciteit voor de spoedeisende ambulancezorg en komt de patiëntenzorg ten goede, omdat voor een groot deel van het complexe planbare vervoer geen spoedambulance (ALS) meer ingezet hoeft te worden. 

Update: Inmiddels spreken we over laag- en midden complexe zorgambulances in plaats van medium care ambulances.

Medium care ambulance

2018

Call to Needle

Met het ‘Call to Needle’ dashboard is de tijd tussen de melding van een beroerte bij 112 tot de benodigde trombolysebehandeling flink verkort.

Het dashboard geeft inzicht in het proces bij een beroerte: van een 112-melding (call) tot en met de trombolysebehandeling (needle). Door alle stappen in het behandelproces in kaart te brengen met data, is inzichtelijk geworden waar tijd verloren gaat en welke stappen efficiënter kunnen.

RAV Noord-Holland Noord heeft in samenwerking met de ketenpartners de tijd van Call to Needle tot wel 20 minuten verkort.

Call to needle ambulanceFoto: icthealth.nl

Meer informatie2017

Fit for Care

Duurzame inzetbaarheid staat voor inzetbaar zijn met een glimlach en beschrijft het vermogen om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende je hele arbeidsleven. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Witte Kruis en haar medewerkers. Wij bieden onze medewerkers daarom allerlei (hulp)middelen aan die ertoe bijdragen dat we samen ‘fit for care’ zijn en blijven. Dit doen wij door middel van het organiseren van symposia, het uitgeven van een fit for care magazine en door het aanstellen van een medewerker duurzame inzetbaarheid.

Fit for care Witte Kruis

2017

Stan

Bij Stan (voorheen HartveiligWonen) zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Deze burgerhulpverleners kunnen binnen 6 minuten ter plekke zijn om te helpen bij een reanimatie in hun dorp, wijk of straat. Stan is georganiseerde burenhulp, ter voorbereiding op de ambulancezorg.

Burgerhulpverlening via STAN

Meer informatie2017

Digitaal Ritformulier (DRF)

Witte Kruis heeft in 2017 een nieuw digitaal ritformulier en backoffice systeem (EnigmaCare) laten ontwikkelen. Het nieuwe digitaal ritformulier is gefaseerd geïmplementeerd in de deelnemende regio’s. Het nieuwe digitaal ritformulier voldoet aan alle interne-, externe- en branche-eisen, maar ook aan de huidige wet- en regelgeving. Met behulp van het nieuwe digitaal ritformulier is het makkelijker om patiëntinformatie naar ketenpartners en eigen systemen te verzenden. Verder is in het nieuwe systeem meer rekening gehouden met de werkwijze van de verpleegkundige, waardoor het opstellen van het medisch patiëntdossier is vereenvoudigd.

Digitaal Ritformulier Ambulance

2017

SOS-toegang

Snelle toegang tot de patiënt kan soms het verschil maken tussen leven en dood. SOS-toegang zorgt voor eenvoudige toegang op afgesloten terreinen, bij verzinkbare palen en slagbomen.

In de schakelkast van een elektrische toegangspunt wordt een ontvanger ingebouwd waardoor de slagboom of het hek vanuit de ambulance kan worden geopend.

Witte Kruis is samen met partners nauw betrokken geweest in de ontwikkeling en uitrol van SOS-toegang. Inmiddels is dit systeem in alle deelnemende regio’s uitgevoerd bij zorginstellingen, overheidsdiensten en andere belangrijke doorgangen.

SOS toegang ambulances

2014

Digitale vooraankondiging

Witte Kruis heeft een beveiligde website ontwikkeld die zorgt dat patiëntinformatie uitgewisseld kan worden tussen ambulancezorg en ziekenhuizen en huisartsen. Dat noemen we de digitale vooraankondiging.

In de digitale vooraankondiging wordt niet alleen medische informatie, maar ook logistieke informatie gedeeld. Hierdoor verloopt de patiëntoverdracht beter en efficiënter. De Spoedeisende Hulp weet met de digitale vooraankondiging niet alleen real-time wanneer de ambulance verwacht wordt, maar kan ook de patiëntinformatie al ontvangen. Zo kan het ziekenhuis de nodige voorbereiding treffen en zorgen dat het juiste team en middelen klaarstaan als de patiënt aankomt.

Digitale vooraankondiging ambulance

Bekijk video2012

K.A.R.-systeem

De ambulances van Witte Kruis zijn in 2009 voorzien van een KAR-systeem.

K.A.R. staat voor Korte afstandsradio en beïnvloedt verkeerslichten met een radiosignaal vanuit de ambulance. Een ambulance meldt via een radiosignaal wat zijn positie is. Op basis van de GPS  positie wordt bepaald uit welke richting het voertuig komt. Daarop worden de verkeerslichten die voorzien zijn van een KAR-installatie in alle mogelijke rijrichtingen van de ambulance automatisch op groen gezet. Hierdoor is een vrije doortocht gegarandeerd. Door de toepassing van KAR zijn onze ambulances sneller ter plaatse en wordt de veiligheid van de weggebruikers en die van de ambulancemedewerkers sterk verbeterd. Het systeem werkt alleen in de ambulances op het moment dat deze met zwaailamp en sirene rijdt. 

KAR systeem ambulance

2009
Deel deze pagina: