Urgentie-indeling

2023: Implementatietraject verbeterde urgentie-indeling gestart
In de eerste maanden van het jaar zijn door bureau AZN, samen met adviesbureau IG&H en met het Nivel, de voorbereidingen getroffen om het implementatietraject verder vorm te geven. De implementatie-organisatie is ingericht, er zijn themawerkgroepen samengesteld en iedere RAV heeft een implementatie-coördinator. De officieel kick-off van de implementatie in de ambulancesector was op 30 maart. Daarbij heeft Thijs Gras, ambulanceverpleegkundige en kernteam-lid namens V&VN Ambulancezorg, een videopresentatie over de ontwikkeling van urgenties in de ambulancezorg gegeven welke hier ook te bekijken is.

Animatievideo ‘De verbeterde urgentie-indeling: medisch logisch de juiste respons’
De animatie is door AZN gemaakt om zowel interne doelgroepen (RAV-medewerkers en collega’s), als externe stakeholders (ketenpartners, lokale politiek etc.) te informeren over de verbeterde urgentie-indeling.


Powerpoint AZN

De presentatie bevat uitgebreidere informatie dan de animatie. Zo wordt onder meer dieper ingegaan op de aanleidingen die hebben geleid tot de verbeterde urgenties, de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de nieuwe indeling en de beoogde effecten van de verbeterde urgentie-indeling.

Klik hier om de presentatie te openen.

RAV-implementatie coördinatoren voor onze regio’s:

Deel deze pagina: