Over Witte Kruis

Witte Kruis is tot het uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Op de plek waar het nodig is. Op de momenten waarop het telt. Wij zijn ‘driven by care’.

Bij ons werken professionals met passie, die zich inzetten voor ambulancezorgevenementenzorg, huisartsenvervoer, opleidingen (ACM) en burgerhulpverlening. Daarnaast focust Witte Kruis continu op innovatie vanuit onze gedrevenheid om de beste mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.

Wij bieden hoogwaardige zorg aan al onze patiënten. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met onze partners in ziekenhuizen, huisartspraktijken, meldkamers, GGZ-instellingen, verloskundige praktijken en GGD’s. Wij werken intensief samen om kwaliteit te waarborgen in de zorgverlening aan onze patiënten. De veiligheid en het belang van de patiënt staan hierbij centraal.

De totale organisatie bestaat uit circa 950 medewerkers en 174 voertuigen. In de regio’s waarbinnen Witte Kruis actief is, wonen ruim 4 miljoen mensen. Vanuit 42 ambulanceposten kunnen dag en nacht ruim 110 ambulances en Rapid Responders uitrijden om patiënten te vervoeren in die regio’s. Vanuit 13 huisartsenposten (HAP) verspreid over de gebieden Zeeland, Haaglanden en Friesland kunnen 19 voertuigen uitrijden om huisartsen te vervoeren.

Duurzaamheid

Witte Kruis zet zich in voor een gezond en duurzaam Nederland. Om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot, zijn we gestart met de CO₂-Prestatieladder. Door het maken van een CO₂-footprint brengen we onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart. Dankzij onze inzet voor CO₂-reductie hebben we eind 2021  een certificering op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder ontvangen.
Zo leggen we zonnepalen op onze daken, rijden we zoveel mogelijk elektrisch en zijn onze plastic koffiebekertjes vervangen.
Onze footprint wordt vervolgens elk half jaar opnieuw berekend. 

Raad van bestuur en raad van commissarissen

De Raad van Bestuur bepaalt en draagt de verantwoordelijkheid voor het algemene beleid binnen Witte Kruis en de aan haar verbonden ondernemingen. Het bestuur vertegenwoordigt Witte Kruis tegenover patiënten, organisaties en andere belanghebbenden. De Raad van Bestuur van Witte Kruis bestaat uit drie leden.

Saskia Louwers – Algemeen directeur Witte Kruis en uitvoerend bestuurder.
Vincent Verweijmeren – Directeur Finance & IT van Witte Kruis uitvoerend bestuurder.
Manu Lageirse – Algemeen directeur Transdev en niet-uitvoerend bestuurder van Witte Kruis.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Witte Kruis en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur, op hoe zij de organisatie leidt en organiseert.  De relatie tussen de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en de algehele governance binnen Witte Kruis is in lijn met de vigerende Governancecode Zorg  georganiseerd.

De Raad van Commissarissen van Witte Kruis is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de vennootschap en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden.

Berthe de Jong 
Ype Schat 
Thie Brouwer  

 

Deel deze pagina: