Persoonsgegevens en medisch dossier

Witte Kruis vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de privacywetgeving in Nederland (o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet aanvullende bepalingen).

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoons- en medische gegevens. Daarnaast bestaat het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te vernietigen of over te dragen. De uitgangspunten en voorwaarden van deze rechten kunt u terugvinden in het privacy statement van Witte Kruis.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw medisch dossier in te zien.

1) Online via het portaal:
U kunt uw medisch dossier online inzien via www.mijnambulancezorg.nl. Om bij uw medisch dossier te kunnen dient u in te loggen met uw DigiD.

*Een belangrijke voorwaarde waaraan voldaan moet worden om uw dossier naar het portaal te mogen versturen is dat wij als ambulancedienst uw identiteit moeten vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Dit is een wettelijke eis om ongewenste verwisseling van medische gegevens tussen patiënten te voorkomen.

Het kan voorkomen dat uw medisch dossier online niet in het portaal hangt. Dit kan dus komen doordat wij de identiteitscontrole niet hebben kunnen uitvoeren. In die situaties mogen wij uw dossier niet uploaden naar het online portaal. U wordt dan vanuit het portaal terugverwezen naar ons om op onderstaande manier uw medisch dossier op te vragen. Hiervoor dient u dit formulier in te vullen. Het formulier kan gestuurd worden naar info@wittekruis.nl

Hier vindt u meer informatie over de identiteitscheck.

2) Via het formulier op deze website: 
Via dit formulier kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot inzage van uw medisch dossier. 

Het medisch dossier mag pas worden vrijgegeven nadat een verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden. 

Via dit formulier kunt u een verzoek indienen tot wijziging of vernietiging van de persoons- en medische gegevens. Dit formulier kan gestuurd worden naar info@wittekruis.nl

Het medisch dossier mag pas worden vrijgegeven nadat een verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden. 

Na binnenkomst van het nemen wij contact met u op om de vervolgstappen af te stemmen en lichten wij toe hoe wij de identiteit verifiëren.

Deel deze pagina: