Declaratie verbruikskosten AED

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen. Sinds 1 januari 2018 kan de eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de RAV in de eigen regio in plaats van via de zorgverzekering van de patiënt.

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED ten behoeve van een reanimatie. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding. Te declareren kosten zijn: 

•    vervangen van elektrodenpads.
•    uitlezen van de AED. 
•    batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden. 
•    gebruiksklaar maken van de AED. 

Declaratieformulier

De verwerking van de declaraties voor de regio’s Zeeland en Noord-Oost Gelderland, waar Witte Kruis actief is, verloopt via Stan Burgerhulpverlening via dit AED declaratieformulier. Voor de overige regio’s van Witte Kruis gaat de verwerking van declaraties via onze samenwerkingspartners binnen de regionale ambulancevoorziening (RAV):

Deel deze pagina: