Complimenten en klachten

Heeft u algemene vragen, opmerkingen, suggesties of een compliment? Laat het ons weten via communicatie@wittekruis.nl

Wij nemen uw ervaring serieus en gaan er vertrouwelijk mee om. Wij nemen graag persoonlijk contact op om met u te bespreken hoe wij uw klacht in behandeling nemen. Van klachten willen wij leren, om zo onze zorg te verbeteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk om uw vertrouwen in onze zorgverlening of de behandelrelatie te herstellen. Wilt u een klacht bij ons melden, download het klachtenformulier. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar info@wittekruis.nl
Wilt u een klacht indienen namens iemand anders, stuur dan ook graag het machtigingsformulier mee. 

Na binnenkomst van het formulier neemt de klachtenfunctionaris contact met u op.

Onze klachtenprocedure in het kort

Uw klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Na binnenkomst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. De klachtenfunctionaris controleert of de inhoud van de klacht goed begrepen is en hoe we u verder kunnen helpen. Op deze pagina vindt u een uitgebreidere toelichting op de behandeling van uw klacht. 

Witte Kruis ambulancemedewerkersWitte Kruis vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de privacywetgeving in Nederland (o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet aanvullende bepalingen).

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoons- en medische gegevens. Daarnaast bestaat het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te vernietigen of over te dragen. De uitgangspunten en voorwaarden van deze rechten kunt u terugvinden in het privacy statement van Witte Kruis.

Via dit formulier kunt u een verzoek indienen tot inzage, wijziging of vernietiging van de persoons- en medische gegevens. Dit formulier kan gestuurd worden naar info@wittekruis.nl.

Het medisch dossier mag pas worden vrijgegeven nadat een verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden. Doet u een verzoek namens iemand anders, stuur dan ook graag het machtigingsformulier mee.
Na binnenkomst van het verzoek nemen wij contact met u op om de vervolgstappen af te stemmen en lichten wij toe hoe wij de identiteit verifiëren.

Deel deze pagina: