Wij helpen u graag verder

Heeft u algemene vragen, opmerkingen, suggesties enMeldkamer /of een klacht of compliment neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wilt u dochter of zoon een spreekbeurt houden over de ambulance of kleur- en bouwplaten downloaden? Dit kan op onze website kombijdeambulance.nl. 

Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden. Bij geen gehoor verzoeken wij u het op een later tijdstip nog eens te proberen of een email te sturen naar communicatie@wittekruis.nl met uw contactgegevens, zodat wij contact kunnen opnemen.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde ambulancezorg en een klacht wilt indienen.  Alle klachten worden geregistreerd en door de regionale klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Download het klachtenformulier. Dit kan vervolgens opgestuurd worden naar  info@wittekruis.nl. We geven dan zo spoedig mogelijk een reactie. Het is niet mogelijk een klacht telefonisch in te dienen.

Medewerkster Witte Kruis ambulancedienstWitte Kruis vindt het belangrijk dat persoonlijke gegevens op de website zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Elke patiënt heeft het recht op inzage in het eigen persoons- en medische dossier. Daarnaast bestaat het recht om persoonlijke gegevens te wijzigen, te vernietigen (bijvoorbeeld na de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar) of over te dragen. 
Door het invullen van dit formulier kan er een verzoek gedaan worden tot inzage, wijziging of vernietiging van de persoons- en medische gegevens.
Het formulier kan verzonden worden naar info@wittekruis.nl

Bent u  journalist en heeft u vragen over Witte Kruis?
Neem dan contact op met afdeling communicatie via: communicatie@wittekruis.nl

Deel deze pagina: