Wij helpen u graag verder

Heeft u algemene vragen, opmerkingen, suggesties en/of een klacht of compliment neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wilt u dochter of zoon een spreekbeurt houden over de ambulance of kleur- en bouwplaten downloaden? Dit kan op onze website kombijdeambulance.nl. 

Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden. Bij geen gehoor verzoeken wij u het op een later tijdstip nog eens te proberen of een email te sturen naar communicatie@wittekruis.nl met uw contactgegevens, zodat wij contact kunnen opnemen. 

Wilt u uw ervaring met ons delen (klacht, compliment, suggestie)? Dan kunt u dat via dit formulier kenbaar maken. Wij nemen uw ervaring serieus en gaan er vertrouwelijk mee om. Van uw ervaring willen wij leren om zo onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk om, indien dat nodig is, uw vertrouwen in onze zorg- en dienstverlening of de behandelrelatie te herstellen. Wij nemen graag persoonlijk contact op om met u te bespreken hoe wij uw klacht in behandeling nemen. Wilt u een klacht indienen namens iemand anders, stuur dan ook graag het machtigingsformulier mee. Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt de klachtenfunctionaris contact met u op.

Witte Kruis vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de privacywetgeving in Nederland (o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet aanvullende bepalingen).

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoons- en medische gegevens. Daarnaast bestaat het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te vernietigen of over te dragen. De uitgangspunten en voorwaarden van deze rechten kunt u terugvinden in het privacy statement van Witte Kruis.

Via dit formulier kunt u een verzoek indienen tot inzage, wijziging of vernietiging van de persoons- en medische gegevens. Dit formulier kan gestuurd worden naar info@wittekruis.nl.

Het medisch dossier mag pas worden vrijgegeven nadat een verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden. Doet u een verzoek namens iemand anders, stuur dan ook graag het machtigingsformulier mee.
Na binnenkomst van het verzoek nemen wij contact met u op om de vervolgstappen af te stemmen en lichten wij toe hoe wij de identiteit verifiëren.

Bent u  journalist en heeft u vragen over Witte Kruis?
Neem dan contact op met afdeling communicatie via: communicatie@wittekruis.nl

Deel deze pagina: