Voor ketenpartners

Wij hechten veel waarde aan het leveren van goede ambulancezorg. Dat doen we samen met onze ketenpartners in de (acute) keten. Een goede samenwerking met de partners in de acute zorg keten draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. Een nauwe samenwerking met ketenpartners is dan ook noodzakelijk om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen en daarbij de kwaliteit van zorg te behouden.  Witte Kruis zet zich continu in om de samenwerking met haar zorgpartners waar nodig verder te verbeteren.

Als ketenpartner kunt u signalen over de samenwerking en patiëntzorg met ons delen. Met het doen van een melding helpt u ons om de gezamenlijke zorg verder te verbeteren. Uw signaal of compliment kunt u kenbaar maken middels het volgende formulier: https://forms.zenya.work/t54kogtxjo/ 

Nadat we uw melding hebben ontvangen wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Witte Kruis vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe onze zorgketenpartners de samenwerking met onze ambulancezorg ervaren. Die inzichten worden opgehaald middels een ketenpartnertevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de ambulancesector om de samenwerking met haar zorgpartners waar nodig verder te verbeteren. Meer informatie…

Ons opleidings- en cursusaanbod is ook beschikbaar voor externe (keten)partners. Bekijk hier alle opleidingen en cursussen.

Deel deze pagina: