Specialties

Witte Kruis beschikt over hoog opgeleide medewerkers, uitgebreide actuele medische kennis uit de praktijk, goede contacten binnen de acute zorgketen en vooruitstrevende materiaal. Hierdoor is Witte Kruis in staat om op hoog niveau medische dienstverlening aan te bieden binnen de scope van het acute zorgdomein. Naast ambulancezorg en huisartsenvervoer is Witte Kruis ook actief op het gebied van acute verpleegkundige thuiszorg en zijn ambulanceverpleegkundigen van Witte Kruis actief als flight nurses op de Search-And-Rescue helikopter van de Nederlandse Kustwacht. Door de uitbreiding met deze specialties werkt Witte Kruis te land, ter zee en in de lucht aan acute medische dienstverlening.

SAR helikopterIn opdracht van de NHV Groep (Noordzee Helikopters Vlaanderen) zijn onze ambulanceverpleegkundigen werkzaam als flight nurses op de SAR-helikopter van de kustwacht. De kustwachthelikopter vliegt uit vanaf Den Helder airport.

In de kustwachthelikopter zijn altijd vijf bemanningsleden aanwezig: een gezagvoerder, een co-piloot, een hoogteredder-operator (hoist), een rescuezwemmer en een ambulanceverpleegkundige (flight nurse).

Vanaf 2020 wordt de inzet van de ambulanceverpleegkundige(n), het bijbehorende medische materiaal, beleidsadvies en het dagelijks medisch management ingevuld door Witte Kruis. Er is naast de reguliere bij-en nascholing van medewerkers ook een specifiek scholingsprogramma voor medische hulpverlening op zee.

Witte Kruis verzorgt de nachtritten in opdracht van een regionaal samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de Gelderse Vallei.

Een zorgmedewerker van Witte Kruis bij de auto voor de nachtrittenEen aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei werkt samen in een proeftuin om de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er is namens de organisaties één regionaal nachtzorgteam opgericht voor thuiswonende cliënten die acute nachtzorg nodig hebben. Initiatiefnemers zijn Icare, Opella, Santé Partners en Vilente in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief.

Witte Kruis is aangetrokken om de nachritten te verzorgen met chauffeur(s) en bijbehorende auto.
Door op deze manier samen te werken is verpleegkundige nachtzorg voor mensen in de Gelderse Vallei direct beschikbaar en kunnen de verpleegkundigen naar verwachting sneller bij de mensen thuis zijn. De organisaties maken hiermee gebruik van elkaars capaciteit. Door de samenwerking met de huisartsenpost kan in de nacht snel en gericht de juiste benodigde zorg worden ingezet. Een mooie uitdaging waar de medewerkers van Witte Kruis graag een steentje aan bijdragen.

orgaantransport Witte KruisWitte Kruis verzorgt het orgaandonatievervoer in de regio’s West- en Zuid-Nederland in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Bij orgaandonatieprocedures is Witte Kruis verantwoordelijk voor het transport van mensen, materialen, organen, bloed en weefsels met speciaal uitgeruste voertuigen.

We werken met speciaal opgeleide en gecertificeerde chauffeurs die volledig inhouse worden opgeleid en bijgeschoold via een eigen scholingsprogramma. De chauffeurs beschikken over speciaal uitgeruste voorrangsvoertuigen en rijden in geval van urgentie ook met optische en geluidssignalen.

Meer weten over orgaandonatievervoer bij Witte Kruis? Bekijk het interview met Ruben de Gram, onze manager orgaandonatievervoer.

Deel deze pagina: