Praktijkbegeleiderscursus ALS

Binnen de ambulancezorg heeft de praktijkbegeleider (PB’er) een belangrijke rol in het begeleiden van de Professional in Opleiding (PIO). De PB’er moet de juiste competenties bezitten om de PIO te begeleiden bij het leerproces binnen het EPA gestuurde onderwijs.

De cursus Praktijkbegeleider ALS ondersteunt de PB’er bij het ontwikkelen van de benodigde competenties om zo te kunnen voldoen aan de eindtermen van het profiel Praktijkbegeleider.

Inhoud cursus

De volgende facetten van het profiel komen aan de orde:

  • Het creëren van de randvoorwaarden voor een optimaal leerproces van de PIO.
  • Het geven van instructie en ook het oplossingsgericht coachen van de PIO door gebruik te maken van onderbouwde communicatietechnieken en het stimuleren van reflectievaardigheden van de PIO.
  • Het zowel formatief als summatief beoordelen van de PIO en de daarbij behorende verslaglegging binnen het elektronisch portfolio.

Tijdens de vierdaagse cursus werkt de PB’er met behulp van theoretische onderbouwing, praktische oefeningen, maar vooral door het delen van ervaringen uit de praktijk aan een elektronisch portfolio waarmee hij/zij aantoont te voldoen aan de eindtermen van het profiel Praktijkbegeleider.

Bij voldoende beoordeling van het portfolio zal het certificaat Praktijkbegeleider ALS worden uitgereikt.

Meer weten?

Bekijk hier de flyer. Heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact op met Sanja de Jong.

s.de.jong@wittekruis.nl
T 06-48457141

Deel deze pagina:
12 cursisten
4 dagen
Op aanvraag
Op afspraak
Kosten: € Op aanvraag