Opleiden en onderzoek

Witte Kruis en (wetenschappelijk) onderzoek

Binnen Witte Kruis zien we de meerwaarde en het belang van (wetenschappelijk) onderzoek, zowel van intern onderzoek als (aansluiten bij) extern onderzoek.
We krijgen regelmatig verzoeken tot deelname: binnen een RAV, Witte Kruis breed, vanuit een opleiding, studie of voor een stage, maar ook vanuit (universitaire) ziekenhuizen, onderzoeksgroepen en de overheid.
Witte Kruis benadert ook actief partijen als wij belang zien in een onderzoek dat bijvoorbeeld al bij andere (zorg)organisaties en RAV’s loopt. 

Tot slot zetten we zelf ook onderzoek en pilots op. Op dit moment loopt bijvoorbeeld een pilot in regio Zeeland met de inzet van de master ambulancezorg, waarbij de verpleegkundig specialist (VS) ingezet wordt binnen het ambulancedomein en de anderhalvelijnszorg. Op deze manier kunnen we objectief in beeld brengen wat de meerwaarde is van het inzetten van de VS ten opzichte van de situatie waarbij geen VS ingezet wordt. Naast het bijdragen aan onderzoek kun je op vele andere manieren een lerende organisatie worden, dit zijn we naar 2021 toe aan het onderzoeken. Heb jij goede ideeën hierover? Dan horen wij die graag.

Stuur een mail naar communicatie@wittekruis.nl met in de onderwerpregel ‘onderzoek’. 

Snel naar:

Deel deze pagina: