Trial Electra-stroke

In december wordt er bij Witte kruis Ambulancezorg locatie Alkmaar, gestart met de Trial Electra-stroke vanuit Amsterdam UMC (locatie AMC).

Bij de Electra-stroke studie maakt het ambulanceteam een EEG (hersenfilmpje) bij patiënten met verdenking op een CVA. Het doel van de studie is om te onderzoeken of het EEG een geschikt prehospitaal triage-instrument is, waarmee patiënten met een herseninfarct die voor intra-arteriële trombectomie (IAT) in aanmerking komen, geïdentificeerd kunnen worden. Deze patiënten zouden in de toekomst dan direct naar een IAT-ziekenhuis kunnen worden gebracht.

Op dit moment wordt iedere patiënt met een verdenking CVA naar het dichtstbijzijnde centrum met trombolysefaciliteiten vervoerd, middels een “scoop and run” scenario. Vervolgens wordt er in dit centrum middels een CT- scan bepaald of de patiënt een proximale occlusie (groot herseninfarct) heeft. In dat geval moet de patiënt naar een centrum met IAT-faciliteit overgeplaatst worden. In Nederland gaat er gemiddeld een uur verloren, doordat patiënten initieel gepresenteerd worden in een ziekenhuis waar geen IAT mogelijk is.

Voordat de studie van start gaat, worden de ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs getraind in het maken van een EEG. De EEG’s worden gemaakt met een ’badmuts’ met 8 droge elektroden. Deze zit in een tas die kan worden meegenomen naar de patiënt. Met zo’n ‘badmuts’ kan in minder dan 5 minuten een EEG worden gemaakt. De EEG-data wordt vervolgens automatisch verstuurd naar een verzamel PC. Het EEG hoeft niet door het ambulanceteam te worden geïnterpreteerd; binnen dit onderzoek verzamelen we slechts de EEG-data voor de analyse die in een later stadium zal plaatsvinden.

Tijdens de studie worden de patiënten nog steeds volgens protocol naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met trombolysefaciliteiten vervoerd, voor Alkmaar blijft dit het Noordwest Ziekenhuis. We hopen medio december van start te gaan.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij, Frank Lagerweij( f.lagerweij@wittekruis.nl) en Monique Theunissen (m.theunissen@wittekruis.nl)

Deel deze pagina: