Witte Kruis onderschrijft veldnorm evenementenzorg

Vandaag, 1 maart, is de veldnorm evenementenzorg officieel gepubliceerd. Het doel van deze veldnorm is om de kwaliteit van de zorgverlening op evenementen beter te borgen. ‘’Dit is hard nodig. We zien dat er binnen de evenementenzorg verschillende, nogal uiteenlopende ideeën bestaan over wat goede en veilige evenementenzorg precies is. Als professionele zorgorganisatie zijn wij er al langer van overtuigd dat het anders kan en moet.’’ aldus Marcel van Pijkeren, commercieel directeur Witte Kruis.
Inspectie maakt zich zorgen
Dagelijks worden vele vrijwilligers en zorgprofessionals ingezet als hulpverlener op evenementen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) spreekt zich hier over uit: ‘’In de praktijk is de hulp- en zorgverlening in aard en omvang niet overal optimaal. Een deel van de hulpverlening wordt vaak mede door vrijwilligers uitgevoerd en over de kwaliteit daarvan maakt de inspectie zich zorgen.’’

Meer ruimte voor kwaliteit

Van Pijkeren: ‘’Als grootste ambulancedienst van Nederland willen we het negatieve beeld omdraaien. Wij onderschrijven de veldnorm evenementenzorg en hebben onze organisatie ook als zodanig ingericht. De publicatie van de veldnorm zal het kaf van het koren gaan scheiden waardoor meer ruimte ontstaat voor kwaliteit. We zien nu nog té vaak dat opdrachtgevers te veel varen op de prijs zonder te kijken naar de risico’s die zij, en daarmee hun bezoekers, lopen.’’

Witte Kruis evenementenzorg

De publicatie van deze veldnorm is voor ons hét moment om kenbaar te maken dat wij van onze activiteiten op het gebied van evenementenzorg een zelfstandig bedrijfsonderdeel gaan maken. We gaan hulpverlening op festivals en evenementen aanbieden op alle niveaus. Hiermee kunnen we meer focus aanbrengen en nog beter zorgdragen voor het leveren van de allerhoogste kwaliteit.
Witte Kruis voorziet bezoekers en medewerkers van een evenement van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van het evenement. Dit vraagt om maatwerk.. De verantwoordelijkheid voor (spoed)zorg en veiligheid moet wat ons betreft altijd liggen bij de persoon met de juiste kennis en bijbehorende papieren.’’ aldus van Pijkeren. Meer informatie is te vinden op:https://www.evenementenzorg.nl

Transparantie in kwaliteit
Witte Kruis hoopt dat de veldnorm breed omarmt zal worden door de branche en dat adviserende instanties, vergunningverleners, toezichthouders en evenementenorganisaties het als belangrijk instrument zien. Door de kwaliteit transparant te maken weten evenementenorganisaties met wie ze in zee gaan en kunnen handhavende instanties de kwaliteit ook eenvoudig toetsbaar maken.


Deel deze pagina: