Witte Kruis ambulancezorg

Witte Kruis is de grootste zelfstandige ambulanceorganisatie van Nederland. Wij verlenen ambulancezorg in vijf regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland. Dit zijn:

De totale organisatie bestaat uit circa 950 medewerkers en 174 voertuigen. In de regio’s waarbinnen Witte Kruis actief is, wonen ruim 4 miljoen mensen. Vanuit 42 ambulanceposten kunnen dag en nacht ruim 110 ambulances en Rapid Responders uitrijden om patiënten te vervoeren in die regio’s. 

Wij bieden hoogwaardige zorg aan al onze patiënten. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met onze partners in ziekenhuizen, huisartspraktijken, meldkamers, GGZ-instellingen, verloskundige praktijken en GGD’s. Wij werken intensief samen om kwaliteit te waarborgen in de zorgverlening aan onze patiënten. De veiligheid en het belang van de patiënt staan hierbij centraal.

Bij het woord ‘ambulance’ wordt al snel gedacht aan een gele auto met blauwe zwaailichten en een loeiende sirene. Toch is ambulancezorg veel meer dan spoedvervoer alleen. Witte Kruis biedt al jaren verschillende vormen van ambulancezorg aan. Dit wordt ook wel zorgdifferentiatie genoemd. Bij laagcomplexe ambulancezorg volstaat grotendeels het werken volgens routines en gaat het om zorg die een verzorgende IG kan geven.
Bij middencomplexe ambulancezorg kan er ook sprake zijn van een meeromvattende, complexere zorgvraag, die past bij het niveau dat een verpleegkundige kan bieden. Laag- en middencomplexe zorg wordt altijd door een ambulanceteam geboden, een chauffeur samen met een verzorgende of een verpleegkundige. Het gaat nooit om spoedeisende ambulancezorg.

Op een laag- en middencomplexe ambulance is ander gekwalificeerd personeel nodig dan op een zorgambulance of op een ALS-ambulance. ALS staat voor Advanced Life Support. Witte Kruis hoopt met het inzetten op dit vervoer te voorzien in de vervoersbehoefte van patienten die complexe niet-spoedzorg behoeven. Dit leidt tot een vermindering van de druk op de capaciteit voor de spoedeisende ambulancezorg. 
Om de verschillen tussen de soorten vervoer inzichtelijk te maken, is er een infographic ontwikkeld. 

Meer weten over de ambulancezorg?

Deel deze pagina: