Samenwerkingsovereenkomst huisartsenvervoer Medicamus en Witte Kruis ondertekend

Deze week tekenden Medicamus en Witte Kruis de samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het huisartsenvervoer.
Witte Kruis verzorgt vanaf eind 2023 het huisartsenvervoer in de avond, nacht, weekenden en feestdagen voor Medicamus.
Beide partijen kijken met veel vertrouwen uit naar de samenwerking.

De komende maanden werken we aan de verdere implementatie. Met de nieuwe samenwerking zetten we een mooie stap in de versteviging van de regionale ketensamenwerking. Omdat Witte Kruis in dezelfde regio (Noordwest-Veluwe) ook de ambulancezorg al verzorgt, is samenwerking op thema’s als zorgcoördinatie makkelijker te realiseren,

Mariëlle Bothof, algemeen directeur Medicamus:
“Wij verwachten in Witte Kruis een partner te hebben gevonden waarmee we mooie stappen kunnen maken naar toekomstbestendige acute huisartsenzorg.”

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op de foto v.l.n.r.: Mariëlle Bothof (Medicamus), Marcel van Pijkeren (Witte Kruis), Alja Sluiter (Medicamus) en Heidi van den Os (Medicamus)


Over Medicamus

Medicamus is de organisatie van en voor huisartsen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde (158.585 inwoners). Alle 52 huisartsenpraktijken in deze regio, zijn bij Medicamus aangesloten. De missie van Medicamus? Huisartsen zo faciliteren dat zij met plezier en bezieling hun werk kunnen doen.
Medicamus is hét aanspreekpunt voor huisartsenzorg in genoemde regio. De organisatie staat voor kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg en sluit namens de huisartsen contracten met verzekeraars en zorgpartners voor het leveren van (multidisciplinaire) zorg.

Over Witte Kruis
Witte Kruis is de grootste acute zorgorganisatie van Nederland. Dynamisch, vernieuwend en landelijk actief. De organisatie verleent ambulancezorg, huisartsenvervoer, acute nachtzorg, opleidingen, evenementenzorg, orgaandonatievervoer en burgerhulpverlening. Bij Witte Kruis werken ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen, huisartsenchauffeurs, meldkamercentralisten, docenten, orgaandonatiechauffeurs en diverse (staf)medewerkers. Ruim 1.000 medewerkers zetten zich elke dag met passie in voor het verlenen van goede zorg. Witte Kruis richt zich op goed werkgeverschap en heeft veel aandacht voor doorontwikkeling van cultuurwaarden en leiderschap binnen de eigen organisatie.

Deel deze pagina: