Initiële opleiding tot ambulancechauffeur

De initiële opleiding tot ambulancechauffeur bij Witte Kruis Opleidingen duurt circa zeven maanden en bestaat uit drie fases:

 • Fase 1: Beroepsorriënterende fase
 • Fase 2: Ontwikkelingsfase
 • Fase 3: Verdiepingsfase

Grofweg bestaat de opleiding uit 2 kernonderdelen:

 • Het vervoerstechnische gedeelte

Als professional in opleiding volg je een rijvaardigheidsopleiding. In deze opleiding komt onder andere het gebruik maken van ontheffingen op de wegenverkeerswet (Wvw) en het regelement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) aan bod. De leidraad bij het rijden met optische en geluidssignalen zijn de brancherichtlijnen. Een ambulance met spoed door het verkeer heen loodsen vergt immers bepaalde kwaliteiten van de ambulancechauffeur, zoals het hebben en verder door ontwikkelen van verkeersinzicht en voertuigbeheersing.

 • Het medisch assisterend gedeelte

Hierbij krijg je aangeleerd hoe je een collega ambulanceverpleegkundige ondersteuning biedt tijdens de zorgverlening aan de patiënt. Binnen de ambulancezorg krijg je te maken met uiteenlopende patiëntencategorieën: van jong tot oud en binnen alle lagen van de bevolking.

Het draait binnen het medisch assisterende gedeelte voor een heel groot gedeelte om communicatie en samenwerking binnen het plannen en uitvoeren van de zorg.

De initiële opleiding tot ambulancechauffeur bij Witte Kruis Opleidingen is EPA gestuurd en CZO geaccrediteerd.

De opleiding bestaat uit:

 • 22 klassikale lesdagen bij het opleidingsinstituut
 • 5 rijtechnische dagen, inclusief rij-assessment

Kleine groepen en goede begeleiding

Witte Kruis Opleidingen verzorgt de lessen in kleine groepen van vier tot acht chauffeurs in opleiding, waardoor jij tijdens de lesdagen veel persoonlijke aandacht zult krijgen.

Binnen de opleiding wordt je begeleid door de groepsdocent. De groepsdocent staat in nauw contact met jouw praktijkbegeleider. Op de praktijkleerplaats wordt je gedurende de opleidingstijd begeleid door een team van praktijkbegeleiders.

Voor wie?

De opleiding is gericht op chauffeurs die nieuw zijn binnen de acute ambulancezorg. Een inwerktraject voor de start van de opleiding is niet nodig. Het is wel essentieel dat een chauffeur een dienstverband heeft bij een regionale ambulancevoorziening (RAV).

Startmomenten

De opleiding start meerdere keren per jaar (bij een minimum aantal van vier deelnemers). Neem contact met ons op voor de exacte startmomenten.

Om te kunnen starten met de opleiding dien je in bezit te zijn van:

 • Minimaal MBO 3-diploma (of gelijkwaardig)
 • C1 rijbewijs
 • EHBO-diploma met reanimatie
 • Werk-leerovereenkomst bij een RAV

Om een werk-leerovereenkomst te krijgen, dien je te solliciteren bij een RAV in jouw regio. Dat kan bij Witte Kruis via www.kombijdeambulance.nl . Professionals in opleiding van andere RAV’s zijn ook van harte welkom.

Als je bent aangenomen bij een RAV, dan meldt de regionale opleidingscoördinator je aan voor de opleiding via het aanmeldformulier hieronder.

Meer weten?

Meer informatie over de opleiding vind je in de brochure. De onderwijs- en examenregeling van Witte Kruis Opleidingen is indien gewenst op te vragen bij Sanja de Jong, coördinator Witte Kruis Opleidingen.

Heb je een vraag of opmerking? Kijk dan eerst of jouw vraag beantwoord wordt in onze FAQ.
Zo niet, neem dan contact op met Sanja de Jong.

E s.de.jong@wittekruis.nl
T 06-48457141

Deel deze pagina:
4 – 8 cursisten
27 dagen
Elk kwartaal
Den Haag
Kosten: € Op aanvraag