Opleiden

Werken en leren gaan hand in hand bij Witte Kruis. Tijdens je carrière bij Witte Kruis blijf je jezelf ontwikkelen en uitdagen, maar we beginnen met een stevig fundament. Sinds juli 2020 bieden wij zelf dit fundament aan voor onze startende ambulancechauffeurs. Als Witte Kruis Opleidingen bieden wij onze medewerkers meer dan een opleiding en leren hen meer dan het vak van zorgprofessional in het acute zorgbereik.

De weg naar ambulancechauffeur begint met een gedegen inwerkperiode op de werkplek en een rijtraining, hierdoor is de aspirant chauffeur goed voorbereid voor de opleiding Ambulance Chauffeur initieel (ACH-i). Tijdens de gehele opleiding staan praktijk en theorie naast elkaar en worden de aangeleerde vaardigheden en theorie meteen toegepast in de praktijk. Vanuit de RAV krijgt de aspirant chauffeur een praktijkbegeleider die bij het leertraject van de aspirant chauffeur is betrokken.

De opleiding bestaat uit 6 blokken en ieder blok heeft één of meerdere lesdagen. De blokken bestaan uit een mix van schoolse activiteiten, praktijk -en beroepsopdrachten en een uitgebreide e-learning.

Toelatingseisen:

  • Minimaal niveau MBO-3 of gelijkwaardig, en
  • Geldig EHBO- en reanimatiediploma, en
  • Er dient een leer- arbeidsovereenkomst te zijn met een RAV, en
  • In het bezit van een geldig rijbewijs C1 en minimaal 3 jaar rijervaring.

Onze opleiding ambulance chauffeur initieel is door College van Zorg Opleidingen (CZO) geaccrediteerd.

EVC:

Witte Kruis opleidingen hanteert een EVC-Beleid. Binnen de opleiding tot ambulancechauffeur is het mogelijk om voor bepaalde lesdagen of stages ontheffing aan te vragen via de EVC procedure. Bekijk hier de lijst van bewijsstukken die voor vrijstelling in aanmerking (kunnen) komen. EVC wordt toegekend voor één of meerdere les of stagedagen (dus geen onderdelen van een dag). Tevens is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor stages. In de lijst van bewijsstukken is ook benoemd voor welke stage je vrijstelling kan krijgen. Daarachter staat vermeld welke opleiding/werkervaring vrijstelling verleend. Vrijstellingen kunnen met het juiste bewijsmateriaal worden ingediend via Sanja de Jong. 

Inschrijven en meer informatie:

Sanja de Jong Coördinator opleiding ACHI

Klik hier voor het inschrijfformulier van de opleiding. Deze dient te worden ingevuld door de ROC.
Een groep start met minimaal 4 en maximaal 8 kandidaten. Bij te weinig deelnemers zullen de eventueel ingeschreven deelnemers worden overgeplaatst naar de eerste volgende groep, uiteraard in overleg met de ROC. Het ingevulde formulier kan gemaild worden aan Sanja de Jong. 

Er starten meerdere groepen per jaar. Voor meer informatie over de te verwachten startdata of andere vragen, kun je ook contact opnemen met Sanja de Jong via s.de.jong@wittekruis.nl of via het telefoonnummer 06 48 45 71 41. 

NIV verzorgt rijtrainingen voor Witte Kruis Opleidingen. Met ruim 20 jaar ervaring is NIV geen onbekende in de wereld van trainen en opleiden. Wel zijn hun opleidingen inmiddels enorm veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden.  “We zijn altijd aan het kijken hoe we kunnen moderniseren en hoe we de trainingen kunnen aanpassen op de behoeftes van onze klanten”, vertelt Martijn Bouwheer, manager opleidingen bij NIV.

“Vanaf het moment dat we hoorden dat NIV de rijtrainingen voor Witte Kruis mag verzorgen, zijn we samen om tafel gaan zitten. We hebben gekeken naar de behoeftes van de chauffeurs, de regiomanagers, de ROC’s en Witte Kruis Opleidingen. Zo hebben we gezamenlijk een nieuw opleidingsplan ontwikkeld.”

Maatwerk
“Het grootste verschil is de diversiteit van de modules. En we kijken veel meer naar het individu. In een periode van vijf j

aar worden vijf modules doorlopen. Deze modules zijn zeer afwisselend en kennen een breed scala aan lesonderwerpen. Zo wordt er gereden in het donker, op onverharde wegen, en mogen de chauffeurs ook hun rijvaardigheid testen op de slipbaan. Voordat een chauffeur deelneemt aan de opleiding, wordt aan de hand van een analyse bepaald waar diegene behoefte aan heeft. Heeft iemand meer uitdaging nodig? Dan gaan we bijvoorbeeld met de chauffeurs uit de regio Noord Oost Gelderland de Mergellandroute in Limburg rijden. Die route is niet alleen schitterend qua omgeving maar kan met name op het gebied van rijtechniek en inzicht enorm veel toe voegen aan de skills van de chauffeur. Rijdt een chauffeur uit Zeeland nauwelijks in drukke steden? Dan nemen we hem mee naar de binnenstad van Rotterdam. Uiteraard kijken we ook naar specifieke praktijksituaties in het werkgebied van de chauffeur en hoe hij of zij de benodigde vaardigheden die daarvoor nodig zijn kan trainen. Zo kan elke training anders zijn, afgestemd per regio en per chauffeur.

Evaluatie
“Wij vinden het belangrijk om de chauffeur in zijn kracht te zetten, maar ook om hem of haar uit de comfort-zone te halen en uit te dagen nieuwe ervaringen op te doen. Gedragsverandering door bewustwording is de kern. Daarbij maken wij graag gebruik van de ervaring en kennis die al aanwezig is, en vullen die aan met onze expertise. Door gebruik te maken van een Dash Cam kunnen we de ritten evalueren. Na afloop worden deze beelden ook bekeken door de chauffeurs zelf. Dat blijkt in de praktijk extra leer-rendement op te leveren. Ook de initiële opleiding is geheel herzien en sluit qua inhoud nu optimaal aan op de werkelijke praktijk.

Samen met collega’s Wouter Habing (ambulance) en Harold Leeman (HAP) kan Martijn (ambulance) niet wachten om als docent voor Witte Kruis Opleidingen aan de slag te gaan.  

Het uitvoeren van ritboncontroles is een belangrijke neventaak binnen de ambulancezorg. De ritboncontrole is namelijk een vast en belangrijk element binnen het fundament voor bekwaamheid van de ambulance zorgverlener (hoog-, midden- en laagcomplex).
Dit is een manier om vanuit het digitaal ritformulier een eerste beeld te krijgen bij de verleende zorg. Binnen elke ambulancedienst hebben een aantal ambulance zorgverleners de neventaak om ritbonnen te bekijken en controleren.
Als ambulance zorgverlener met deze neventaak ben je dus een belangrijke spil rondom het continue verbeteren van de kwaliteit, het signaleren van mogelijke aandacht- en/of knelpunten, het coachen van collega’s en het teruggeven van feedback.
Het kan best lastig zijn om je collega’s waarmee je ook op de ambulance samenwerkt inhoudelijke feedback te geven over hun verslaglegging, vragen te stellen over de verleende zorg en waar nodig tips te geven.
Om je hier als ritboncontroleur wat meer handvatten bij te geven is een feedbackscholing ritboncontrole ontwikkeld.
Hierin willen we jou een stukje ondersteuning bieden bij het werk wat je als controleur uitvoert, geven we je informatie over de achtergrond van ritboncontroles, geven we je tips en tricks bij het geven van feedback, wisselen we ervaringen uit en gaan we direct aan te slag door datgene wat je geleerd hebt te oefenen op elkaar.

Duur: 1 dag
Locatie: Houten
Voorbereiding: E-learning over Digitaal Ritformulier, documenten rondom ritboncontrole, casus meenemen waar je als controleur tegen aan liep/ in vast liep

Snel naar:

Deel deze pagina: