Pilot master ambulancezorg (MAZ)

In de regio Zeeland zijn we vanaf 1 juli 2020 gestart met een pilot voor de inzet van verpleegkundig specialisten, om nog betere zorg te kunnen bieden op het juiste moment en de juiste plaats. Door de aanvullende medische kennis en vaardigheden van een verpleegkundig specialist kunnen patiënten vaker thuis behandeld worden. Daardoor is er minder vervoer nodig naar de spoedeisende hulp en andere zorginstellingen.

MAZ
In de pilot krijgt een verpleegkundig specialist de functietitel master ambulancezorg (MAZ). De MAZ mag extra medische handelingen verrichten zoals het stellen van een diagnose, voorschrijven van medicatie en eventueel opstarten van een behandeling in de thuissituatie.

Minder druk op de acute zorg

Op dit moment worden patiënten vaak laagdrempelig naar de spoedeisende hulp gebracht, terwijl het probleem ook door een huisarts had kunnen worden opgelost. De MAZ kan hier positief aan bijdragen.
Bij de start van de pilot krijgt de MAZ nog patiënten toegewezen door de ambulancemeldkamer. Daarbij wordt een MAZ ingezet als solo-eenheid. We streven naar een snelle aansluiting van de huisartsenposten bij de pilot, omdat naar verwachting veel patiënten voor de MAZ via de huisartsenpost binnen komen.

De eerste masters ambulancezorg in Zeeland
Verpleegkundig specialisten Dennis de Keuning en Tina Coppoolse zijn de eerste masters ambulancezorg in RAV Zeeland. “We kijken ernaar uit om patiënten ter plekke te kunnen behandelen en zo onze collega’s op de ambulance en de ketenpartners te kunnen ontzien. Vooral met de drukte van toeristen in de zomer verwachten we veel mensen zelf te kunnen behandelen, waarvoor we de patiënt eerder naar het ziekenhuis moesten vervoeren. Dat is natuurlijk ook prettiger voor de patiënt,” vertelt Dennis.

Innovatie in de acute zorg

Ook Medisch Directeur Anouk Hoare is blij met deze ontwikkeling: “Witte Kruis innoveert continu om de toename van het aantal zorgvragen en de complexiteit ervan het hoofd te kunnen bieden. Tijdens de pilot met de MAZ onderzoeken wij of de nieuwe vorm van zorgverlening toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en ketenpartners. Als de inzet van de MAZ positieve resultaten blijkt te hebben, wordt de functie ook ingevoerd in de andere vier Witte Kruis regio’s.”

Steeds vaker zijn verpleegkundig specialisten werkzaam buiten het ziekenhuis. Bij regionale ambulancedienst Brabant Midden West Noord loopt sinds 1 januari 2019 een pilot waarbij verpleegkundig specialisten worden ingezet. Bijzonder dat Witte Kruis regio Zeeland als tweede regio aan de slag kan met de pilot! We wensen Dennis en Tina veel succes in hun nieuwe functie als MAZ.

Deel deze pagina: