Brochure medisch wetenschappelijk onderzoek

Onlangs heeft het ministerie van VWS de brochure met uitleg over medisch-wetenschappelijk onderzoek herzien. De titel van de brochure is: Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon. In de brochure wordt kort en bondig uitgelegd wat medische-wetenschappelijk onderzoek is en wat het betekent om er als proefpersoon aan mee te doen.

Je kunt de brochure downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Deel deze pagina: