De behandeling van een klacht

Bent als patiënt in aanraking geweest met Witte Kruis, of bent u een wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde of nabestaande van een patiënt dan valt uw klacht onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorgsector (Wkkgz). We handelen de klacht af volgens de voorschriften uit de Wkkgz. Dit betekent voor u als patiënt dat uw klacht binnen zes weken afgehandeld moet zijn. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie Ambulancezorg.

Wanneer u een formele klacht heeft ingediend, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. Er wordt u uitgelegd hoe de behandeling van uw klacht zal verlopen. In de behandeling van uw klacht bemiddelt de klachtenfunctionaris onafhankelijk tussen u en Witte Kruis. 
De klachtenfunctionaris vraagt Witte Kruis de klacht te onderzoeken. Meestal betekent dit dat er gesproken wordt met de betrokken zorgverleners en aanvullende informatie wordt verzameld. De bevindingen en de eventuele verbeterpunten worden naar u teruggekoppeld via de klachtenfunctionaris. Mocht er sprake zijn van uitloop van het onderzoek, dan laat de klachtenfunctionaris u dit binnen de afgesproken zes weken weten.

Deel deze pagina: