De behandeling van een klacht

Ben je als patiënt in aanraking geweest met Witte Kruis, of ben je een wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde of nabestaande van een patiënt dan valt de klacht onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorgsector (Wkkgz). We handelen de klacht af volgens de voorschriften uit de Wkkgz. Dit betekent voor een patiënt dat de klacht binnen zes weken afgehandeld moet zijn. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je je  wenden tot de externe geschillencommissie Ambulancezorg.

Wanneer er een formele klacht is ingediend, neemt de klachtenfunctionaris contact op. Er wordt uitgelegd hoe de behandeling van de klacht verloopt. Tijdens de behandeling van de klacht bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen jou en Witte Kruis. 
De klachtenfunctionaris vraagt Witte Kruis de klacht te onderzoeken. Meestal betekent dit dat er gesproken wordt met de betrokken zorgverleners en aanvullende informatie wordt verzameld. De bevindingen en de eventuele verbeterpunten worden teruggekoppeld via de klachtenfunctionaris. Mocht er sprake zijn van uitloop van het onderzoek, dan laat de klachtenfunctionaris dit binnen de afgesproken zes weken weten.

Wanneer er namens een patiënt een klacht in gediend wordt, is het noodzakelijk om hiervoor gemachtigd te zijn. Bij het indienen van de klacht is het noodzakelijk een bewijs van machtiging toe te voegen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het machtingsformulier of een ander bewijs van machtiging.

Deel deze pagina: